چه کاری؟

کجا؟

شهر، استان
تهران، تهران
برای جستجوی اصلی شما نتیجه‌ای یافت نشد. نزدیک ترین فرصت‌های شغلی به جستجوی اصلی نمایش داده می‌شود.

65,497 آگهی استخدام استخدام سرپرست فروش در بزرگترین و معتبرترین مجموعه فروش کشور- شرکت 5040 در تهران،تهران

1 هفته پیش دیوار
تهران، تهران، پیروزی
2 هفته پیش جابویژن
نوین سیزال صنعت
تهران، تهران
سرپرست فروش نوین سیزال صنعت تهران تمام وقت ...
3 هفته پیش همشهری تهران
تهران، تهران
سرپرست فروش , فعال و آشنا به منطقه 5 , بدون مشاور یا با مشاور , درآمد بالای 20 میلیون
3 هفته پیش همشهری تهران
تهران، تهران
سرپرست فروش , فعال و آشنا به منطقه 5 , بدون مشاور یا با مشاور , درآمد بالای 20 میلیون
3 هفته پیش همشهری تهران
تهران، تهران
سرپرست فروش , فعال و آشنا به منطقه 5 , بدون مشاور یا با مشاور , درآمد بالای 20 میلیون
3 هفته پیش همشهری تهران
تهران، تهران
سرپرست فروش , فعال و آشنا به منطقه 5 , بدون مشاور یا با مشاور , درآمد بالای 20 میلیون
3 هفته پیش همشهری تهران
تهران، تهران
سرپرست فروش , فعال و آشنا به منطقه 5 , بدون مشاور یا با مشاور , درآمد بالای 20 میلیون
2 هفته پیش همشهری تهران
تهران، تهران
سرپرست فروش , فعال و آشنا به منطقه 5 , بدون مشاور یا با مشاور , درآمد بالای 20 میلیون
چند ساعت پیش جابویژن
هستی آرین تامین
تهران، تهران
سرپرست فروش هستی آرین تامین تهران تمام وقت ...
چند ساعت پیش شیپور
تهران، تهران، مسعودیه