کاریابی نگین پاسارگاد با اهدافی از قبیل جستجوی شغلی و جستجوی نیروی کار دارای توان تخصصی و فنی برای تحرک بازار کار و ارتباط قوی با سازمانها ، کارگاهها و شرکتهای دولتی و خصوصی برای ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه روابط کار و تامین منابع انسانی لازم و تطابق دادن و هماهنگی بین فارغ التحصیلان دانشگاهی با بازار کار و برقراری ارتباط با مراکز فنی و حرفه ای و مراکز آموزشی غیر دولتی در ابتدای مرداد ماه 1401 برای کاهش بیکاری در شهر مقدس مشهد با دریافت مجوز از اداره محترم تعاون ، کار و رفاه اجتماعی شروع به فعالیت نمود امید است با توکل به خدای متعال با ایجاد اشتغال در رفع فقز نسبی همشهریان عزیز کامی برداریم
آدرس: مشهد - حدفاصل میدان استقلال و چهارراه فرامرز عباسی نرسیده به فردوسی 24 پلاک 584 طبقه دوم
مدیریت: علیرضا سعیدی کاخکی

50 آگهی استخدام

در وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در مشهد - پیامبر اعظم
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
در وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در مشهد - شهرک صنعتی چناران
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
در وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در مشهد - شهرک صنعتی چناران
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
در وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در مشهد - شهرک صنعتی توس
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در مشهد - جاده مشهد قوچان
حقوق 5,000,000 - 7,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
در وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در مشهد - شهرک صنعتی توس
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در مشهد - طرقبه
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
قراردادی
در وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در مشهد - شهرک صنعتی توس
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
قراردادی
در وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در مشهد - شهرک صنعتی توس
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
قراردادی
در وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در مشهد - شهرک صنعتی توس
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در مشهد - بلوار پیروزی
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
قراردادی
در وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در مشهد - جاده کلات
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
قراردادی
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در مشهد - شاندیز
حقوق 5,000,000 - 7,000,000 تومان
بیمه دارد
قراردادی
در وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در مشهد - شهرک صنعتی توس
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
در وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در مشهد - شهرک صنعتی توس
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
قراردادی
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در مشهد - شهرک صنعتی فناوری
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
قراردادی
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در مشهد - رسالت
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
در وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در مشهد - سراه فردوسی
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در باخرز - پیامبر اعظم
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
قراردادی
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در مشهد - سپاد
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
قراردادی
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در مشهد - خیابان دانشگاه
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در مشهد - سپاد
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
قراردادی
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در مشهد - ابوطالب - پیروزی
حقوق 5,000,000 - 7,000,000 تومان
بیمه دارد
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در مشهد - ابوطالب - پیروزی
حقوق 10,000,000 - 15,000,000 تومان
بیمه دارد
قراردادی
3 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در مشهد - بلوار رسالت
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در مشهد - دانش غربی
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
قراردادی
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در مشهد - بلوار فلسطین
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در مشهد - دانش غربی
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در مشهد - شهرک صنعتی کاویان
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در مشهد - شهرک صنعتی کاویان
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در مشهد - پیامبر اعظم
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
قراردادی
3 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در مشهد - بلوار توس جاده قدیم
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در مشهد - شهرک صنعتی کلات
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در مشهد - شهرک صنعتی توس
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در مشهد - شهرک صنعتی توس
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در مشهد - بلوار ازادی
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
رسمی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در مشهد - بلوار آزادی
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در مشهد - پیامبر اعظم
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در مشهد - شهرک صنعتی فناوری
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در مشهد - پیامبر اعظم
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در مشهد - بلوار مهدیه
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در مشهد - جاده کلات
حقوق 5,000,000 - 7,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در مشهد - شهرک صنعتی
حقوق 5,000,000 - 7,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در مشهد - شهرک صنعتی
حقوق 5,000,000 - 7,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در مشهد - شهرک صنعتی
حقوق 5,000,000 - 7,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در مشهد - شهرک صنعتی
حقوق 5,000,000 - 7,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در مشهد - شهرک صنعتی
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در مشهد
حقوق 5,000,000 - 7,000,000 تومان
بیمه دارد
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در مشهد
حقوق 5,000,000 - 7,000,000 تومان
بیمه دارد
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (پنج‌شنبه 16 بهمن 1399)
 در مشهد - شهرک صنعتی کاویان
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
1 سال سابقه
یک‌شنبه 13 آذر 1401، ساعت 12:35