مشاور در امور اشتغال و استخدام
آدرس: بجنورد - حدفاصل چهارراه پست و چهارراه 17 شهریور ، کوچه شهید علوی ، انتهای کوچه - کاریابی فراز
مدیریت: مرتضی زیبائی
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
جمعه 31 فروردین 1403، ساعت 14:17