شروع فعالیت در شهرستان مهریز از سال 1385 تاکنون بامجوز رسمی از اداره کل یزد
آدرس: یزد مهریز بلوار امام خمینی جنب تالار سبز
مدیریت: محمد زارع بیدکی
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
یک‌شنبه 30 اردیبهشت 1403، ساعت 13:37