دارای بیش از ۱۰ سال سابقه کاری
آدرس: کرمانشاه - پارکینگ شهرداری-خیابان حاج محمدتقی اصفهانی - ساختمان سعادت - طبقه ۵
مدیریت: قباد یوسفی

9 آگهی استخدام

در وبسایت وزارت کار (6 روز پیش)
 در کرمانشاه - شهرک صنعتی جاده سنندج
حقوق 5,000,000 - 7,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در کرمانشاه - شهرک صنعتی قزانچی
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
تمام وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در کرمانشاه - شهرک صنعتی قزانچی
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
تمام وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در کرمانشاه - شهرک صنعتی قزانچی
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
تمام وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در کرمانشاه - شهرک صتعتی قزانچی
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
تمام وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در کرمانشاه - شهرک صنعتی قزانچی
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
تمام وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در کرمانشاه - دیزل آباد
حقوق 5,000,000 - 7,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
تمام وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در کرمانشاه - شهرک صنعتی فرامان
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
تمام وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در کرمانشاه - شهرک صنعتی جاده سنندج
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
تمام وقت
1 سال سابقه
یک‌شنبه 6 آذر 1401، ساعت 09:01