کاریابی استخدام یزد
آدرس: یزد بلوار ۱۷شهریور نرسیده به۴راه شرکت نفت
مدیریت: مریم جعفریان
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
یک‌شنبه 6 آذر 1401، ساعت 08:37