این کاریابی دارای شانزده سال سابقه کار درخشان در سطح استان و چندین سال پیاپی به عنوان کاریابی برتر در استان معرفی گردید./
آدرس: ساوه-میدان شهدا-نبش مطهری 24
مدیریت: حجت رافت
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
یک‌شنبه 30 اردیبهشت 1403، ساعت 14:44