کاریابی کار و کوشش اهواز
آدرس: اهواز-کیان آباد بین 13 و14 شرقی نبش خیابان سپید مجتمع سپید طبقه 3 واحد 7
مدیریت: فاطمه نوروزی
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
شنبه 5 آذر 1401، ساعت 09:49