دارا بودن مشاورین زبده داشتن فرصتهای شغلی بیشمار از شرکتها و کارخانجات مختلف شهر رشت و شهرکهای صنعتی در تمامی ردههای شغلی - بنیان گذار طرحها و دوره های مهارت محور جهت کارجویان و معرفی به شغل - فعال حوزه حسابداری ووو
آدرس: استان گیلان - شهرستان رشت -سبزه میدان جنب هایپر نجم - ابتدای کوچه شهید اسلام پرست اولین ساختمان ط سوم
مدیریت: مریم علیدوست
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
سه‌شنبه 28 فروردین 1403، ساعت 13:28