ایش بازاری سلماس
آدرس: آذربایجان غربی .شهرستان سلماس .خیابان قرنی تقاطع معلم .مجتمع تجاری اداری صدر .طبقه دوم واحد 5
مدیریت: حسن حقیقی سلطان احمدی
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
دوشنبه 14 اسفند 1402، ساعت 08:19