کاریابی فیروزه از سال 1391 در شهرستان فیروزه مشغول به فعالیت میباشد و این کاریابی در راستای پیدا کردن شغل، فرصت های شغلی متنوعی را به کارجویان ارائه نموده است. کاریابی فیروزه در استان خراسان رضوی، شهرستان فیروزه مستقر می باشد.
آدرس: شهرستان فیروزه بلوار امام رضا 7جنب کمیته امداد
مدیریت: ابوالفضل حصیربافان مقدم
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
جمعه 31 فروردین 1403، ساعت 16:27