شخص مناسب در جایگاه مناسب
آدرس: کرج میدان شاه عباسی روبروی کاروانسرا پلاک 749 ساختمان آموزشگاه آرایشگران طبقه اول
مدیریت: امیر علی بهرامی
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
پنج‌شنبه 17 آذر 1401، ساعت 14:12