کاریابی جهان اماده بکار گماری کارجویان وپیدا کردن نیروی متخصص برای کارفرمایان فعال است
آدرس: بروجرد خ حافظ جنوبی روبروی درمانگاه امام سجاد طبقه زیرین داروخانه الماسی
مدیریت: جهانگیر حاتمی
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
جمعه 31 فروردین 1403، ساعت 14:23