کاریابی جهان اماده بکار گماری کارجویان وپیدا کردن نیروی متخصص برای کارفرمایان فعال است
آدرس: بروجرد خ حافظ جنوبی روبروی درمانگاه امام سجاد طبقه زیرین داروخانه الماسی
مدیریت: جهانگیر حاتمی
چهارشنبه 9 آذر 1401، ساعت 16:11