ثبت نام ومعرفی بکار کارجویان ومشاوره شغلی -ثبت دادخواست و شکایت کارگری-ثبت نام بیمه بیکاری - ثبت نام متقاضیان مشاغل سخت وزیان آور
آدرس: خراسان رضوی- تربت جام- بلوار عبدالرحمان جامی- چهارراه ورزشگاه کارگران- طبقه بالای سوپر فرشید
مدیریت: نیره نصیری فورگ
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
جمعه 31 فروردین 1403، ساعت 06:20