راهی نو برای معرفی شغل مناسب به کارجویان و معرفی کارجوی مناسب به کارفرمایان
آدرس: تبریز - خیابان امام- روبروی مسجد کبود - ساختمان پزشکان - طبقه سوم
مدیریت: کاظم داوری
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
چهارشنبه 9 آذر 1401، ساعت 10:15