آدرس: خیابان شهید بهشتی جنوبی -روبروی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان پارس آباد
مدیریت: حسن علیپور
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
شنبه 5 آذر 1401، ساعت 09:16