کاریابی ها پل رتباطی بین کارفرما وکارگرجهت رفغ معضل بیکاری می باشد ،به لطف خداتوانستم حدود زیادی ازمشکلات بیکاری جوانان این شهرستان را بادرایت مسولین و کارفرمایان محترم شرکت ها وموسسات بخش خصوصی حل نمایم.
آدرس: استان زنجان-شهرستان طارم -شهر آب بر روبروی بنیاد شهید ،طبقه فوقانی پیمان چاپ
مدیریت: علی بهرامی
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
یک‌شنبه 26 فروردین 1403، ساعت 19:37