ارائه مشاوره شغلی و تامین نیروی انسانی مورد نیاز کار فرمایان و معرفی افراد به مراکز اشتغال-انجام تخصصی امور بیمه بیکاری و ثبت دادخواست و پیگیری تا حصول نتیجه .وتهیه وتنظیم قراردادکاری تماس 09122162768 و 02176481032
آدرس: پردیس بومهن روبروی خ سپاه پ 1202
مدیریت: رجب علی زاده متبوع
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
جمعه 31 فروردین 1403، ساعت 05:29