آدرس: میدان آزادی -گاراژ-ترمینال ش 2 طبقه دوم غذای آماده سینا
مدیریت: منوچهر نظری
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
دوشنبه 14 اسفند 1402، ساعت 07:11