ازسال1384 بمدت 16سال سابقه فعالیت دارد
آدرس: شاهین شهر - خیابان عطار - بین فرعی 1 و 2 شرقی - طبقه فوقانی تاکسی سرویس آزادی
مدیریت: منصور کاغذچی
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
دوشنبه 14 اسفند 1402، ساعت 08:12