کاریابی غیر دولتی مبین بشاگرد
آدرس: شهرستان بشاگرد شهر سردشت روبروی بیمارستان بقیه الله اعظم
مدیریت: وحید صباغیان
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
سه‌شنبه 8 اسفند 1402، ساعت 03:49