کاریابی بین المللی بابک
آدرس: تبریز-خیابان طالقانی-اول خیابان ارک جدید،ساختمان آراز طبقه سوم
مدیریت: بابک هاشمی پور
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
شنبه 25 فروردین 1403، ساعت 05:43