کاریابی آساک کار در شهریورماه سال 1401 تاسیس گردید.
آدرس: خراسان رضوی شهرستان قوچان خیابان امام خمینی خیابان شهید شکری بعد از چهارراه اول نرسیده به اداره کار سمت راست
مدیریت: حمیدرضا جان
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
چهارشنبه 9 آذر 1401، ساعت 11:26