کاریابی آساک کار در شهریورماه سال 1401 تاسیس گردید.
آدرس: خراسان رضوی شهرستان قوچان خیابان امام خمینی خیابان شهید شکری بعد از چهارراه اول نرسیده به اداره کار سمت راست
مدیریت: حمیدرضا جان
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
یک‌شنبه 26 فروردین 1403، ساعت 21:08