آدرس: استان ایلام شهرستان ایوان خیابان امیرکبیر بالاتر از چهارراه شهید چمران
مدیریت: خلیل احمدی
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
شنبه 5 آذر 1401، ساعت 08:47