به امید روزی که هیچ فرد بیکاری در کشور عزیزمان نباشد.
آدرس: چهارمحال و بختیاری-فارسان-خیابان هلال احمر
مدیریت: احسان محمدی فارسانی
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
شنبه 5 آذر 1401، ساعت 10:10