خدمات مرکز ثبت نام از کلیه جویندگان کار ومعرفی فرصت های شغلی مناسب به کارجویان ومشاوره شغلی وتنظیم قرارداد. انجام مشاوره کارآفرینی ایجاد کسب وکار وارائه طرح های توجیهی . تامین نیروی انسانی مورد نیاز کارفرمایان شرکت ها وکارگاهای تولیدی و..... معرفی کارجویان به مراکز فنی وحرفه ای جهت کسب وکار . انجام تشریفات داد خواست وشکایات وبیمه بیکاری .
آدرس: اشترینان روبه روی کلانتری
مدیریت: مسعود حسنی گودرزی
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
یک‌شنبه 26 فروردین 1403، ساعت 20:47