شماره تماس 09103812751 می باشد
آدرس: بهاباد - خیابان امام - روبروی بانک رفاه کارگران
مدیریت: محمد حسین ملک پور بهابادی
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
شنبه 5 آذر 1401، ساعت 09:13