شماره تماس 09103812751 می باشد
آدرس: بهاباد - خیابان امام - روبروی بانک رفاه کارگران
مدیریت: محمد حسین ملک پور بهابادی
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
چهارشنبه 3 مرداد 1403، ساعت 21:36