آدرس: البرز فردیس سه راه حافظیه روبروی مسجدالزهرا پاساژ حافظ بلوک b2طبقه 4 واحد 10
مدیریت: مرضیه زنگنه دارانی

19 آگهی استخدام

در وبسایت وزارت کار (چند ساعت پیش)
 در فردیس - سیمین دشت
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (5 روز پیش)
 در کرج
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (5 روز پیش)
 در فردیس
حقوق 5,000,000 - 7,000,000 تومان
بیمه دارد
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (5 روز پیش)
 در کرج
حقوق 10,000,000 - 15,000,000 تومان
بیمه دارد
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (6 روز پیش)
 در فردیس - سیمین دشت
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (6 روز پیش)
 در فردیس - سیمین دشت
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (1 هفته پیش)
 در فردیس
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (1 هفته پیش)
 در فردیس
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (1 هفته پیش)
 در اشتهارد
حقوق 5,000,000 - 7,000,000 تومان
بیمه دارد
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (1 هفته پیش)
 در کرج
حقوق 7,000,000 - 10,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (1 هفته پیش)
 در فردیس
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (1 هفته پیش)
 در فردیس
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (1 هفته پیش)
 در فردیس
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در اشتهارد
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در کرج
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
رسمی
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در کرج - پل کردان
حقوق 5,000,000 - 7,000,000 تومان
بیمه دارد
رسمی
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در فردیس
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
پاره وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در فردیس
حقوق 5,000,000 - 7,000,000 تومان
بیمه دارد
قراردادی
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در فردیس
حقوق 7,000,000 - 10,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
تمام وقت
1 سال سابقه
شنبه 5 آذر 1401، ساعت 08:33