آدرس: ایلام میدان چالیمار ابتدای بلوار شهرداری ضلع جنوبی
مدیریت: طاهر سارایی
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
جمعه 31 فروردین 1403، ساعت 15:19