موسسه کاریابی و مشاوره شغلی غیردولتی داخلی
آدرس: استان گلستان شهرستان گنبد کاووس میدان مرکزی ابتدای خیابان دارایی غربی ساختمان مهرگان طبقه دوم واحد 6
مدیریت: گزل شیرزاد
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
یک‌شنبه 26 فروردین 1403، ساعت 19:40