دفتر مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی داخلی تلاشگران
آدرس: بلوار جمهوری-روبروی مدرسه شهید مجتبی اسدی.نبش کوچه شهید جهاندیده 22
مدیریت: منصوره حیدری پور
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
دوشنبه 20 آذر 1402، ساعت 01:47