قاسم اباد بلوارحجاب بین حجاب 12و14
آدرس: مشهد بلوارحجاب بین حجاب 29-31 پلاک 149 تلفن 36613411
مدیریت: امنه حسین زاده
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
یک‌شنبه 3 تیر 1403، ساعت 08:01