کاریابی ندای چناران با هدف ارائه مشاوره های شغلی به کارجویان، برقراری ارتباط با مراکز فنی و حرفه ای و دانشگاه های دولتی و غیر دولتی، پیگیری آموزش کارجویان بنا به استعداد فردی آنان و همچنین ثبت درخواست کارفرمایان و در نهایت معرفی کارجویان آموزش دیده به واحدهای تولیدی و صنعتی به منظور ایجاد اشتغال های سالم و پایدار با حمایت و راهنمائی های کارشناسان محترم اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اول مردادماه 1401مجوز فعالیت دریافت نموده است.
آدرس: چناران - شهرک صنعتی - نبش صنعت 19 - دفتر شرکت خدماتی شهرک صنعتی چناران
مدیریت: حمید رحمانی
چهارشنبه 9 آذر 1401، ساعت 10:02