شهرستان بیضا
آدرس: شهرستان بیضا شهر هرابال محله پشت باغ رو به روی اداره صنعت و معدن و تجارت جنب تعمیر گاه موتور سیکلت
مدیریت: زهرا قصرالیشتی
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
یک‌شنبه 26 فروردین 1403، ساعت 19:58