آدرس: کردستان قروه خیابان طالقانی جنب اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی
مدیریت: مهدی خالدیان
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
دوشنبه 14 اسفند 1402، ساعت 07:29