آدرس: کردستان قروه خیابان طالقانی جنب اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی
مدیریت: مهدی خالدیان
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
چهارشنبه 9 آذر 1401، ساعت 09:45