نمین- خیابان امام خمینی -روبه روی بیمارستان امام خمینی -کاریابی دنیای کارنمین
آدرس: استان اردبیل شهرستان نمین خیابان امام خمینی روبه روی بیمارستان امام خمینی
مدیریت: مریم عزیزی ننه کران
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
جمعه 31 فروردین 1403، ساعت 14:27