نمین- خیابان امام خمینی -روبه روی بیمارستان امام خمینی -کاریابی دنیای کارنمین
آدرس: استان اردبیل شهرستان نمین خیابان امام خمینی روبه روی بیمارستان امام خمینی
مدیریت: مریم عزیزی ننه کران
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
چهارشنبه 9 آذر 1401، ساعت 09:33