موسسه کاریابی تخصصی شاهکار شاهرود با اخذ مجوز از وزارت علوم و وزارت تعاون در پردیس مهندسی فناوری های نوین دانشگاه صنعتی شاهرود مستقر می باشد و آماده خدمت رسانی به کارجویان گرامی است. 1- دریافت فرصت‌ های شغلی صنایع و شرکت های استان و اطلاع رسانی به کارجویان 2- ارائه خدمات تخصصی مشاوره شغلی و بازار کار به دانشجویان و دانش‌آموختگان 3- امور مربوط به لغو تعهد خدمت دانش آموختگان 4- معرفی جویندگان کار فاقد مهارت به مرکز مهارت‌ آموزی دانشگاهی 5- ارزیابی کارجویان و معرفی آن‌ ها به صنایع مرتبط 6- امور مربوط به بیمه بیکاری
آدرس: پردیس مهندسی دانشگاه صنعتی شاهرود- ساختمان خوارزمی
مدیریت: آتنا زاهدی
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
یک‌شنبه 19 آذر 1402، ساعت 17:13