آتیه سازان رامیان تاسیس سال 85
آدرس: رامیان خیابان امام نبش دبیرستان شیخ بهایی روبرو خیابان پاسداران
مدیریت: مریم خاندوزی
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
چهارشنبه 9 آذر 1401، ساعت 11:19