اتوکد dwg شالوده متشکل از مجموع کلاف افقی زیر دیوار و کرسی‌چینی آجرچینی

این محصول فایل اتوکد DWG شالوده متشکل از مجموع کلاف افقی زیر دیوار و کرسی‌چینی آجرچینی بنایی، اتوکد شکل ۷-۶ استاندارد ۲۸۰۰ مربوط به فصل ۷ آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله ویرایش چهارم، برای ضوابط ساختمان‌های با مصالح بنایی کلاف‌دار از پکیج اتوکد جزئیات فصل هفتم استاندارد ۲۸۰۰ است. فایل اتوکد بعد از افزودن به سبد خرید و پرداخت قابل دانلود بوده و اتوماتیک ایمیل هم می‌شود. دیتیل اتوکد دقیقا مشابه پیشنمایش است.
اتوکد dwg شالوده متشکل از مجموع کلاف افقی زیر دیوار و کرسی‌چینی آجرچینی

این محصول فایل اتوکد DWG شالوده متشکل از مجموع کلاف افقی زیر دیوار و کرسی‌چینی آجرچینی بنایی، اتوکد شکل ۷-۶ استاندارد ۲۸۰۰ مربوط به فصل ۷ آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله ویرایش چهارم، برای ضوابط ساختمان‌های با مصالح بنایی کلاف‌دار از پکیج اتوکد جزئیات فصل هفتم استاندارد ۲۸۰۰ است. فایل اتوکد بعد از افزودن به سبد خرید و پرداخت قابل دانلود بوده و اتوماتیک ایمیل هم می‌شود.

دیتیل اتوکد دقیقا مشابه پیشنمایش است.

منبع: سازه پلاس
سازه پلاس
20,000 تومان
دریافت فایل
چهارشنبه 2 اسفند 1402، ساعت 21:59