فایل اتوکد اجرای ورق پیوستگی در اتصال گیردار تیر به ستون باکس

یک شیت نقشه اتوکد A1 سازه فولادی، جهت اجرای کامل ورق پیوستگی تیر داخل ستون جعبه‌ای (باکس مربعی یا مستطیلی) با جوش کامل هر چهار ضلع ورق پیوستگی به‌ همراه جدول بُعد جوش‌ها با توجه به ضخامت ورق‌ها پیشنمایش تصویری↓
فایل اتوکد اجرای ورق پیوستگی در اتصال گیردار تیر به ستون باکس

یک شیت نقشه اتوکد A1 سازه فولادی، جهت اجرای کامل ورق پیوستگی تیر داخل ستون جعبه‌ای (باکس مربعی یا مستطیلی) با جوش کامل هر چهار ضلع ورق پیوستگی به‌ همراه جدول بُعد جوش‌ها با توجه به ضخامت ورق‌ها

پیشنمایش تصویری↓

منبع: سازه پلاس
سازه پلاس
50,000 تومان
دریافت فایل
دوشنبه 14 اسفند 1402، ساعت 15:14