تمپلیت کامل طراحی سازه فولادی Etabs 2016

محصول حاضر تمپلیت کامل طراحی سازه فولادی Etabs 2016 است. کلیه مشخصات آماده مورد نیاز برای مدلسازی، تحلیل و طراحی سازه فولادی در نرم افزار Etabs از قبیل اطلاعات انواع بتن و فولاد، مشخصات انواع سقف و ابعاد مختلف دال‌ و دیوارهای برشی، طیف‌های آماده اصلاح شده زلزله، کلیه ابعاد ممکن و متداول برای استفاده در انواع تیرها IPE ،CPE در حالت‌های تکی و دوبل و تیرورق (۳۵۰ مقطع تیرورق فشرده لرزه‌ای)، کلیه ابعاد ستون‌های مختلف  از مقاطع مرکب تا تیرورق ( فقط ۲۵۰ تیرورق ستون) و… آماده شده است. با این فایل تمپلیت می‌توان ساده‌ترین تا پیچیده‌ترین سازه فولادی را با کاهش زمان طراحی حداقل ۵۰% مدلسازی و تحلیل و طراحی کرد. توضیحات بیشتر در پایین صفحه
تمپلیت کامل طراحی سازه فولادی Etabs 2016

محصول حاضر تمپلیت کامل طراحی سازه فولادی Etabs 2016 است. کلیه مشخصات آماده مورد نیاز برای مدلسازی، تحلیل و طراحی سازه فولادی در نرم افزار Etabs از قبیل اطلاعات انواع بتن و فولاد، مشخصات انواع سقف و ابعاد مختلف دال‌ و دیوارهای برشی، طیف‌های آماده اصلاح شده زلزله، کلیه ابعاد ممکن و متداول برای استفاده در انواع تیرها IPE ،CPE در حالت‌های تکی و دوبل و تیرورق (۳۵۰ مقطع تیرورق فشرده لرزه‌ای)، کلیه ابعاد ستون‌های مختلف  از مقاطع مرکب تا تیرورق ( فقط ۲۵۰ تیرورق ستون) و… آماده شده است.

با این فایل تمپلیت می‌توان ساده‌ترین تا پیچیده‌ترین سازه فولادی را با کاهش زمان طراحی حداقل ۵۰% مدلسازی و تحلیل و طراحی کرد.

توضیحات بیشتر در پایین صفحه

منبع: سازه پلاس
سازه پلاس
200,000 تومان
دریافت فایل
چهارشنبه 2 اسفند 1402، ساعت 04:34