دانلود رایگان پرسشنامه انضباط شغلی کارکنان (کور نلیوس)

پرسشنامه انضباط شغلی کارکنان | (کور نلیوس) | امیرنژاد | اداری و مالی در سازمان های اداری کشور | منبع + شیوه نمره گذاری + روایی و پایایی ( Word)
دانلود رایگان پرسشنامه انضباط شغلی کارکنان (کور نلیوس)
توضیحاتمعرفی پرسشنامه انظباط اداری و مالی در شغل: (روی لینک زیر کلیک کنید) دانلود رایگان پرسشنامه انضباط اداری و مالی در سازمان های اداری کشور______________________________________________________قسمتی از پرسشنامه انضباط شغلی کارکنان (کور نلیوس) :پرسشنامه انضباط شغلی کارکنان دارای ۱۸ سوال بوده که توسط کورنلیوس در سال ۱۹۹۹ طراحی و ساخته شده است و دارای ۳ مولفه ای ( انضباط فردی، انضباط مدیریتی و انضباط تیمی ) می باشد و بر اساس طیف لیکرت ( ااز کاملا مخالفم تا کاملا موافقم ) نمره گذاری شده است. این پرسشنامه به صورت کامل دارای تعاریف + سوالات تخصصی + شیوه نمره گذاری + تفسیر و تحلیل + روایی و پایایی + منابع می باشد. قسمتی از سوالات:۱ انضباط به معنی نظم وترتیب و ساماندهی در کارها و نهاد های اجتماعی است۲ انضباط عمل ترتیبی و مبتنی بر اموزش و یادگیری است که در رشد و تکامل فرد موثر است۳ انضباط به فرد کمک میکند واکنش مناسب را نسبت به محرکها و تقاضا های محیط خارج نشان دهد۴ انضباط یعنی فرد شخصا اعمال و رفتار خود را تحت نظم و قاعده در آورد؛خویشتن را کنترل و هدایت کند و با توجه به اثار ونتایج اعمال خویش اقدام نمایید۵ انظباط اطاعت کورکورانه و بی چون و چرا نیست.عکس پرسشنامه انضباط شغلی کارکنان (کور نلیوس)۱۵ رعایت انضباط توسط سازمانها توسعه یافتگی کشورها را فراهم می آورد ۱۶ رعایت انضباط موجبات پایداری و نیل به اهداف سازمان را فراهم می آورد۱۷ انضباط در ارتباط و هماهنگی کارکنان قسمت های مختلف سازمان نقش بسزایی دارد۱۸ پیروی از قوانین ومقررات و دستور عمل های سازمانی در بالاترین انطباط اجتماعی موثر است

منابع:

Cornelius N. (1999), Human Resource Management: A Managerial Perspective, London: Thomson.

Decenzo, D.A & Sop. Stephen (1988)Personnel/Human Resource Management , Prentice-Hall, Inc Englewood cliffs, P :478,

 

محصولات مرتبط :

  1. دانلود رایگان پرسشنامه انضباط کارکنان امیرنژاد
  2. دانلود رایگان پرسشنامه انضباط اداری و مالی در سازمان های اداری کشور
  3. دانلود رایگان ۴ پرسشنامه عملکرد شغلی کارکنان (موتوویدلو اسکاتر + پاترسون + هرسی و گلداسمیت)
  4. دانلود رایگان پرسشنامه استرس شغلی الیوت + کارکنان آموزش و پرورش
  5. دانلود رایگان پرسشنامه عملکرد شغلی کارکنان موتوویدلوون اسکاتر
  6. دانلود رایگان بررسی روابط بین رضایت شغلی و استرس کارکنان آموزش و پرورش
منبع: 20بگیر
20بگیر
5,200 تومان
دریافت فایل
چهارشنبه 2 اسفند 1402، ساعت 05:32