دانلود رایگان پرسشنامه سکوت سازمانی موریسون و میلیکن

دانلود رایگان پرسشنامه سکوت سازمانی موریسون و میلیکن | 20 بگیر | نمونه سوالات
دانلود رایگان پرسشنامه سکوت سازمانی موریسون و میلیکن
توضیحاتپرسشنامه استاندارد سکوت سازمانی موریسون و میلیکنقسمتی از پرسشنامه استاندارد سکوت سازمانی موریسون و میلیکن: پرسشنامه استاندارد سکوت سازمانی دارای ۱۵ سوال بوده که توسط موریسون و میلیکن طراحی و تنظیم شده است که دارای ۳ مولفه ای ( نگرش مدیریت ارشد نسبت به سکوت ، نگرش سرپرست نسبت به سکوت و فرصتهای برقراری ارتباط ) می باشد و بر اساس طیف لیکرت ( از بسیار کم تا بسیار زیاد ) نمره گذاری شده است. قسمتی از پرسشنامه: ۱ مدیریت ارشد سازمان، کارکنان را به بیان اختلاف نظرشان در مورد مسائل و موضوعات سازمان تشویق می کند.
۲ کارکنان سازمان بر این باورند که می توانند آزادانه نقطه نظرات خود را بیان کنند.
۳ چنانچه کارکنان سازمان به بیان مخالفت خویش در خصوص مسائل سازمان بپردازند، از طرف مدیریت به عنوان کارکنان مسأله ساز قلمداد می شوند.پرسشنامه استاندارد سکوت سازمانی موریسون و میلیکن۱۳ بین کارکنان و مدیران ارشد سازمان، ارتباطات مناسبی وجود دارد.
۱۴ تغییرات سازمانی، به خوبی به اطلاع کارکنان سازمان رسانیده می شود.
۱۵ سازمان ما کارکنان خود را از مأموریت، برنامه ها و روند پیشرفت آنها آگاه می سازد. __________________________پرسشنامه استاندارد سکوت سازمانی موریسون و میلیکنبرای دانلود پرسشنامه استاندارد سکوت سازمانی موریسون با بهترین کیفیت از گزینه خرید و دانلود فوری اقدام نمایید لینک دانلود پرسشنامه سکوت سازمانی میلیکن بلافاصله بعد از پرداخت در اختیار شما قرار داده می شود.

محصولات مرتبط :

  1. دانلود رایگان ۵ پرسشنامه سکوت سازمانی (موریسون و میلیکن + ون داین + واکولا و بورادوس)
  2. دانلود رایگان پرسشنامه سکوت سازمانی دینه (۲۰۰۳)
  3. دانلود رایگان پرسشنامه سکوت سازمانی (۱۳ سوالی)
  4. دانلود رایگان پرسشنامه سکوت سازمانی واکولا
  5. دانلود رایگان پرسشنامه استاندارد سکوت سازمانی ون داین ۲۰۰۳
  6. دانلود رایگان پرسشنامه سکوت سازمانی (۱۳ سوالی)
منبع: 20بگیر
20بگیر
5,200 تومان
دریافت فایل
چهارشنبه 2 اسفند 1402، ساعت 05:17