مهارت نه گفتن چیست؟

اگر کسی از شما درخواستی داشت و شما با توجه به شرایط به او گفته‌اید «نه» یعنی می‌دانید مهارت نه گفتن چیست و از آن در مواقع لزوم برای رسیدن به هدف استفاده می‌کنید
مهارت نه گفتن چیست؟
 • مقدمه‌ای بر مهارت نه گفتن 
 • روش‌های تقویت مهارت نه گفتن - بخش یکم 
 • تکنیک‌های متقاعدسازی افراد برای بله گفتن 
 • روش‌های تقویت مهارت نه گفتن -بخش دوم 
 • روش‌های تقویت مهارت نه گفتن - بخش سوم
 • مهارت نه گفتن در کودکان - بخش یکم 
 • مهارت نه گفتن در کودکان - بخش دوم 
 • مهارت نه گفتن در دانش‌آموزان و مذاکرات 
 • اهمیت نه گفتن 
 • معایب نه گفتن 
 • معرفی کتاب برای تقویت مهارت نه گفتن 
 • جمع‌بندی 
 • معرفی آموزش‌های مرتبط به مهارت نه گفتن 
منبع: فرادرس
فرادرس
رایگان
دریافت فایل
پنج‌شنبه 30 فروردین 1403، ساعت 18:15