کلیدواژه نشریه ۳۶۰ (۱۳۹۲) | دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمانهای موجود

محصول حاضر کلیدواژه نشریه ۳۶۰ دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمانهای موجود (۱۳۹۲) بوده است. نشریه ۳۶۰ منبع آزمون نظام مهندسی صلاحیت “ارزیابی، طرح و اجرای بهسازی” برای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد یا دکتری رشته عمران در گرایش‌ سازه یا زلزله و همچنین دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی در صلاحیت نظارت یا اجرای پایه یک و همچنین دارای حداقل صلاحیت محاسبات پایه دو است. بیشتر سوالات آزمون صلاحیت بهسازی، از نشریه ۳۶۰ است. کلیدواژه تکی این نشریه برای استفاده داوطلبین آزمون ارزیابی طرح و اجرای بهسازی توسط سازه پلاس ارائه شده است. تعدا صفحه: ۲۶ (۱۳ برگ) همزمان می‌توانید چند کلیدواژه تکی به سبد‌خرید اضافه، سپس پرداخت کنید%
کلیدواژه نشریه ۳۶۰ (۱۳۹۲) | دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمانهای موجود

محصول حاضر کلیدواژه نشریه ۳۶۰ دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمانهای موجود (۱۳۹۲) بوده است. نشریه ۳۶۰ منبع آزمون نظام مهندسی صلاحیت “ارزیابی، طرح و اجرای بهسازی” برای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد یا دکتری رشته عمران در گرایش‌ سازه یا زلزله و همچنین دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی در صلاحیت نظارت یا اجرای پایه یک و همچنین دارای حداقل صلاحیت محاسبات پایه دو است. بیشتر سوالات آزمون صلاحیت بهسازی، از نشریه ۳۶۰ است. کلیدواژه تکی این نشریه برای استفاده داوطلبین آزمون ارزیابی طرح و اجرای بهسازی توسط سازه پلاس ارائه شده است.

تعدا صفحه: ۲۶ (۱۳ برگ)

همزمان می‌توانید چند کلیدواژه تکی به سبد‌خرید اضافه، سپس پرداخت کنید%

منبع: سازه پلاس
سازه پلاس
75,000 تومان
دریافت فایل
دوشنبه 14 اسفند 1402، ساعت 15:02