کلیدواژه معماران تجربی

☑ بر اساس منابع اعلامی آزمون اردیبهشت 1402 ☑ حروف الفبا ۲ حرفی ببـ،بتـ،بثـ،بجـ، برای جستجو سریع ☑ چینش ۳ ستونه بهینه در تعداد صفحات جهت پرینت ☑ جدولی بودن لیست واژه‌ها برای جستجوی سریع ☑ بهینه سازی شده با کلمات مفهومی پس و پیش شده ☑ ویراستاری شده و رعایت اصول تایپ ☑ تعداد دقیق واژه: ۲۰۴۶۲ تعداد صفحه: ۱۵۷ (۷۹ برگ) مشاهده پیشنمایش چند صفحه نمونه کلیدواژه PDF
کلیدواژه معماران تجربی

☑ بر اساس منابع اعلامی آزمون اردیبهشت 1402

☑ حروف الفبا ۲ حرفی ببـ،بتـ،بثـ،بجـ، برای جستجو سریع

☑ چینش ۳ ستونه بهینه در تعداد صفحات جهت پرینت

☑ جدولی بودن لیست واژه‌ها برای جستجوی سریع

☑ بهینه سازی شده با کلمات مفهومی پس و پیش شده

☑ ویراستاری شده و رعایت اصول تایپ

☑ تعداد دقیق واژه: ۲۰۴۶۲ تعداد صفحه: ۱۵۷ (۷۹ برگ)

مشاهده پیشنمایش چند صفحه نمونه کلیدواژه PDF

منبع: سازه پلاس
سازه پلاس
170,000 تومان
دریافت فایل
چهارشنبه 2 اسفند 1402، ساعت 05:48