مجموعه سؤالات آزمون اختبار کتبی کانون وکلای دادگستری مازندران (۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰)

مجموعه سؤالات آزمون اختبار کانون وکلای دادگستری مازندران . از این صفحه می توانید سوالات اختبار کانون وکلای دادگستری مازندران را مشاهده کنید

دانلود رایگان سؤالات آزمون اختبار کانون وکلای دادگستری مازندران

سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰

مجموعه سؤالات آزمون اختبار ۱۳۹۱ کانون وکلای دادگستری مازندران را از اینجا دانلود کنید

مجموعه سؤالات آزمون اختبار ۱۳۹۲ کانون وکلای دادگستری مازندران را از اینجا دانلود کنید

مجموعه سؤالات آزمون اختبار ۱۳۹۳ کانون وکلای دادگستری مازندران را از اینجا دانلود کنید

مجموعه سؤالات آزمون اختبار ۱۳۹۴ کانون وکلای دادگستری مازندران را از اینجا دانلود کنید

مجموعه سؤالات آزمون اختبار ۱۳۹۵ کانون وکلای دادگستری مازندران را از اینجا دانلود کنید

مجموعه سؤالات آزمون اختبار ۱۳۹۶ کانون وکلای دادگستری مازندران را از اینجا دانلود کنید

مجموعه سؤالات آزمون اختبار ۱۳۹۷ کانون وکلای دادگستری مازندران را از اینجا دانلود کنید

مجموعه سؤالات آزمون اختبار ۱۳۹۸ کانون وکلای دادگستری مازندران را از اینجا دانلود کنید

مجموعه سؤالات آزمون اختبار ۱۴۰۰ کانون وکلای دادگستری مازندران را از اینجا دانلود کنید

کتاب آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا هوشیار

سؤالات آزمون اختبار کانون وکلای دادگستری مازندران – شهریور ۱۴۰۰

 حقوق مدنی – شهریور ۱۴۰۰

بین محمود به عنوان فروشنده و نادر به عنوان خریدار فروشنامه ای در خصوص یک قطعه زمین تنظیم می شود بدون اینکه خریدار زمین مذکور را قبلا دیده باشد. در متن فروشنامه مساحت زمین ۳۲۰ متر مربع و قیمت آن نیز مجموعا یک میلیارد تومان ذکر می گردد بدون اینکه مشخص شود. برای هر متر مربع از آن چه قیمتی تعیین شده است. در قرارداد کلیه خیارات از طرفین ساقط می گردد. بلافاصله بعد از انجام معامله قیمت زمین به شدت ترقی نموده و تقریبا دو برابر می شود. در همین فاصله نادر با همراهی یک مهندس نقشه بردار زمین را مساحی نموده و متوجه می شوند که مساحت زمین ۲۹۵ متر مربع می باشد. در این شرایط و برای جلوگیری از زیان خود به شما مراجعه نموده و خوستار طرح دعوی مناسب برای احقاق حقوق خود شود. با توجه به اطلاعات یاد شده به این سوالات پاسخ دهید:

۱ – چه ماده یا موادی از قانون مدنی در ارتباط با کسری میزان مبیع مورد توجه شما قرار خواهد گرفت؟

۲ – ماده با مواد مورد نظر را تفسیر و کاربرد هر یک از آنها را ذکر نمایید.

۳- با توجه به ساقط شدن خیارات در متن قرارداد آیا این ماده یا مواد برای موکل شما کارایی خواهند داشت و اساسا مواد مذکور ارتباطی به مبحث خیارات پیدا می کنند؟

۴- اگر محمود در مجاورت همین زمین، زمین دیگری داشته باشد آیا می توان او را ملزم کرد که کسری زمین فروخته شده را از زمین مجاور جبران نماید؟ چرا؟

۵ – آیا نادر می تواند دعوایی به خواسته مطالبه بهای ۲۵ متر زمین طرح نماید؟ چرا؟ اگر پاسخ مثبت است بهای مورد نظر بهای مقرر در فروشنامه است با بهای روز؟

۶- کاملا و مستندا پاسخ دهید که از نظر شما بهترین راه برای احقاق حقوق نادر چیست؟ چنانچه بر این باور هستید که راهی برای جبران وجود نداشته و او باید این زبان را تحمل کند نیز مبنای پاسخ خود را بیان کنید.

آیین دادرسی کیفری – شهریور ۱۴۰۰

سوال اول: مواد متعددی از جمله مواد ۵۲۹،۵۳۰،۵۳۳،۵۳۴ و … از فصل پنجم قانون مجازات اسلامی مبحث تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ آمده است: علاوه بر جبران خسارت وارده به … محکوم خواهد شد.

براین اساس اگر شما وکالت شاکی را در یکی از این پرونده عهده دار باشید و در شکوائیه و لایحه تقدیمی به دادگاه مطالبه خسارت و ضرر و زیان نموده باشید و وکیل مشتکی عنه مدعی نسخه مقرره مذکور بواسطه ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری، و معتقد به تقدیم دادخواست باشد، شما چه پاسخی خواهید داد؟ و النهایه تکلیف دادگاه چه خواهد بود؟

سوال دوم: در باب صدور قرار نظارت قضایی، آیا مرجع صدور دادگاه کیفری هم می تواند باشد یا صرفاً در دادسرا قابلیت صدور دارد؟ آیا صدور قرار نظارت قضایی بایستی همزمان با صدور قرار تأمین کیفری صورت گیرد یا مستقلاً قابلیت صدور را خواهد داشت؟ آیا قرار نظارت قضایی مقید به زمان است ؟ در صورت پاسخ مثبت و مضی مدت قرار آیا قابل تمدید می باشد یا خیر؟

سوال سوم: اگر قرار منع تعقیب به لحاظ عدم احراز وقوع بزه صادر گردد، آیا با کشف و تحصیل دلیل جدید میتوان متهم را به همان اتهام تعقیب کرد؟ پاسخ را در دو موضع وکیل شاکی و متهم ارائه فرمایید؟

سوال چهارم: برابر تبصره ماده ۴۵۵ و بند “ب” ماده ۴۶۴ و بند “ب” ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری عدم رعایت تشریفات دادرسی به درجه ای از اهمیت باشد و یا عدم رعایت اصول دادرسی با درجه ای از اهمیت که منجر به بی اعتباری رأی دادگاه باشد و یا عدم رعایت تشریفات قانونی با درجه ای از اهمیت باشد که موجب اعتباری رأی شود را از موجبات نقض دادنامه در مرحله تجدید نظر و یا فرجام دانسته است.

حالیه اگر شما وکیل محکوم علیه باشید چه مواردی را مطابق مراتب معنونه فوق الاشعار می دانید و در لایحه تجدید نظرخواهی و یا فرجام خواهی می آورید و آن مورد با موارد را موجب بی اعتباری دادنامه می دانید؟ نمونه های قانونی را با مثال کاربردی مرقوم فرمایید.

سوالات آئین داردسی مدنی شهریور ۱۴۰۰

۱- اگر خوانده ایرادات ماده ۸۴ ق.آ.د.م را در جلسه دوم دادرسی مطرح کند. دادگاه باید چه اقدامی انجام دهد؟

۲- اگر دادگاه به شایستگی مرجع غیر دادگستری؛ خود را صالح رسیدگی به دعوا ندانسته و قرار عدم صلاحیت صادر کند، چه اقدامی پس از صدور قرار باید انجام دهد؟

۳- آیا رأی داور از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار است؟

۴- اگر خواهان پس از ناکامی در دعوای اثبات مالکیت مال معین، اقامه دعوای احراز وقوع بیع همان مال را علیه همان طرف کند، دادگاه چه واکنشی نشان خواهد داد؟

۵- شخصی به موجب قراردادی به همسایه خود حق عبور از زمین خود را داده است. شخص ثالثی علیه مالک اقامه دعوای احراز مالکیت خود و خلع ید خوانده از زمین مزبور کرده که نهایتاً دادگاه مالکیت خواهان را ثابت و ید خوانده را غاصبانه تشخیص و حکم به خلع ید خوانده داده است. در این صورت دارنده حق عبور صدر الاشاره، چه اقدامی می تواند انجام دهد؟

سوالات حقوق تجارت شهریور ۱۴۰۰

۱- می دانیم که یکی از معضلات موجود در قراردادهای بانکی، وجود برخی شروط تحمیلی در این گونه قراردادهاست. از جمله ؛ در قرارداد مشارکت چنین شرط می شود:

( شریک ضمن عقد خارج لازم قبول نمود و متعهد گردید که چنانچه به اصل سرمایه بانک خسارت و یا نقصانی وارد شود آن را به هر میزانی که بانک تعیین کند از اموال خود جبران و مجانا و بلاعوض پرداخت کند . صرف اظهار بانک در مورد نقصان و یا خسارت وارده به اصل سهم الشرکه بانک معتبر بوده و شریک ضمن عقد خارج لازم حق هر گونه ایراد و اعتراضی را از خود سلب نموده است .)

شرط مذکور را از جهات مختلف بررسی و اعلام نمایید به نظر شما این شرط از چه وضعیتی برخوردار بوده و چه اثری در وضعیت قرارداد مشارکت دارد؟!

۲- یک شرکت تجارتی تقاضای صدور حکم ورشکستگی می نماید، خوانده دعوی که یکی از طلبکاران شرکت است در مقام دفاع اظهار می دارد

اولا ؛ شرکت در دادخواست خود اعلام کرده که به اشخاص مختلفی بدهکار است حال آن که فقط یکی از آنها را طرف دعوی قرار داده است .

ثانیا؛ در اساسنامه شرکت قید شده هر نوع انحلال باید به تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت برسد و چون ورشکستگی هم منجر به انحلال شرکت می شود مصوبه یاد شده برای درخواست ورشکستگی ضروری است حال آن که چنین مصوبه ای وجود ندارد.

دفاع خوانده را تحلیل نموده و بر مبنای آن تصمیم دادگاه را با درخواست و دفاع مذکور پیش بینی و بیان نمایید.

۳- احمد و حسن به عنوان مدیران صاحب امضاء شرکت سهامی الف، اقدام به صدور یک فقره چک به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان می نمایند چک مذکور در سررسید منتهی به عدم پرداخت می شود، دارنده چک با قید مراتب انتقال در ظهر چک و گواهی عدم پرداخت صادره از بانک اقدام به انتقال چک به شخص ثالث می نماید و ثالث هم یک ماه پس از انتقال، اقدام به طرح دعوی علیه صادر کنندگان چک و شرکت نموده و تقاضای محکومیت خواندگان به نحو تضامن را می نماید به نظر شما اگر مطابق اساسنامه شرکت مدیران حق صدور چک به میزان حداکثر ۱۰۰ میلیون تومان را داشته باشند و این مساله مورد استناد صادر کنندگان هم قرار بگیرد، میزان و نوع مسئوولیت هر یک از مدیران و شرکت را نسبت به دعوی یادشده بررسی و اعلام نمایید .

ثبت و امور حسبی – شهریور ۱۴۰۰

۱- مطابق مبایعه نامه ای یک قطعه زمین با خانه سرا به مساحت ۱۲۰۰ متر مربع که دارای پلاک ثبتی بوده و دفترچه مالکیت دارد مورد معامله قرار می گیرد و در قسمت ثمن معامله مبلغ ده میلیارد ریال نوشته می شود و مطابق توافق فروشنده جهت اخذ سند مالکیت تک برگ به اداره ثبت مراجعه و در سند تک برگ مساحت ملک ۱۲۳۵ متر مربع قید شده و متعاقب آن سند انتقال ملک نیز در دفترخانه تنظیم و به نام خریدار می گردد. بعد از یک ماه فروشنده دعوایی به خواسته ابطال سند انتقال مذکور اقامه و مبنای این ادعا را اضافه مساحت ملک به میزان ۳۵ متر مربع اعلام می نماید . خریدار به شما مراجعه مینماید . شما به عنوان وکیل خوانده (خریدار) چه دفاعیاتی را در دادگاه مطرح می کنید؟

۲-  طول حد شرقی یک قطعه زمین در صورتمجلس تحدید حدود ، ۱۸ متر قید شده و ملک ثبت دفتر املاک شده است و بعدا معلوم میشود که در تحدید حدود اشتباه شده و طول حد مذکور ۲۷ متر است. مالک سند برای رفع این اشتباه باید به چه مرجعی مراجعه کند؟ آیا رای این مرجع قطعی است؟

۳- زوجه به استناد عقدنامه رسمی بابت مطالبه مهریه به میزان ۵۰۰ سکه طلای بهار آزادی، تقاضای صدور اجراییه نموده و یک قطعه زمین متعلق به زوج را از طریق اجرای ثبت توقیف میکند و پرونده در جریان عملیات اجرایی و مزایده قرار دارد . متعاقب آن زوج با این ادعا که قبلا ۵۰ عدد از سکه ها را به زوجه پرداخته دعوایی به خواسته استرداد ۵۰ عدد سکه در دادگاه مطرح می کند. خوانده (زوجه) در جلسه دادگاه به دریافت سکه ها اقرار نموده لیکن مدعی است که سکه ها در مقام ادای دین بابت مهریه داده شده و قابل استرداد نیست. با توجه به شرح فوق:

اولا- آیا دفاع خوانده توجیه حقوقی و قانونی دارد؟

ثانیا- به فرض اینکه دادگاه دفاع خوانده را بپذیرد چه راه حقوقی برای زوج جهت احقاق حقوق وی پیشنهاد می کنید؟

۴- پس از فوت شخصی یکی از ورثه تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت میکند پس از صدور گواهی حصر وراثت فردی با این ادعا که فرزند متوفی از همسر دیگری است قصد دارد به گواهی حصر وراثت اعتراض نماید . با توجه به شرح فوق آیا گواهی حصر وراثت قابل اعتراض است و به فرض مثبت در چه مرجعی؟

۵- فردی به دلیل بیماری مدت سه ماه است که در حالت کما در بیمارستان بستری است. با توجه با اینکه هزینه درمان وی سنگین است فرزندان وی قصد فروش بخشی از اموال وی را دارند شما چه راه قانونی جهت فروش اموال وی پیشنهاد می کنید.

۶- شخصی که مالک یک منزل مسکونی دارای سند مالکیت و یک قطعه باغ بدون سند مالکیت و دو دستگاه اتومبیل است فوت می کند. ورثه وی همسر و یک فرزند ۵ ساله و پدر و مادر وی هستند. پدر متوفی تقاضای افراز منزل مسکونی را از طریق اداره ثبت مطرح می کند و همسر متوفی نیز متعاقب آن تقاضای تقسیم و فروش ماترک مرحوم را در دادگاه مطرح می کند.
دادگاه نسبت به تقاضای تقسیم منزل مسکونی قرار عدم صلاحیت به شایستگی اداره ثبت صادر نموده و حکم به تقسیم سایر اموال صادر می کند. نظر شما در مورد صحت و سقم تصمیم دادگاه چیست؟

سوالات حقوق جزا- شهریور ۱۴۰۰

اول: کوروش در یکی از شعب دادگاه کیفری یک استان مازندران از اتهام ارتکاب قتل عمدی بعد از ۵ سال بازداشت موقت تبرئه شده ولی به اتهام قتل در حکم شبه عمد و ایضا به اتهام شرکت در نزاع دسته جمعی به استناد مواد ۶۱۵ و ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به دو فقره ۳ سال حبس تعزیری و ۲ سال اقامت اجباری و بشاگرد محکوم شده است. وکیل متهم به حکم تمکین کرده و به استناد ماده ی ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری خواستار تخفیف در مجازات تعیینی در حکم صادره گردید. دادگاه صادر کننده حکم با این استدلال که … با توجه به اینکه نامبرده مطابق دادنامه فوق به دو فقره ۳ سال حبس محکوم که یک فقره آن از باب اعمال عده تعدد جرم وفق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی قابلیت اجرا داشته و توجها به لزوم اعتصاب ایام بازداشت قبلی با مجازات محکوم استهلاک یافته و اساسا نامبرده به جز محکومیت دیه و مجازات تکمیلی کیفر دیگری که قابلیت اجرا را داشته باشد، ندارد و اعمال ماده ی ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به مجازات اصلی در باب جرایم تعزیری استو مقتن در ماده ۲۴ قانون مجازات اسلامی راجع به نحوه ی اعمال تخفیف (کاهش) یا لغو مجازات تکمیلی تعیین نموده که از جمله شرایط آن تحمل نیمی از مجازات مذکور می باشد. بنابراین درخواست وکیل محکوم در خور پذیرش نبوده رای به رد درخواست مارالذکر صادر و اعلام می گردد.

حال پاسخ دهید:

الف) آیا مطابق ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه صادر کننده رای در صورت تمکین محکوم علیه بـه رای تکلیف به تخفیف دارد یا اختیار؟ چرا؟

ب) آیا با نظر دادگاه کیفری یک به شرح پیش گفته موافقید؟ چرا؟

ج) با نظر دادگاه فوق موافق باشیم، چنانچه متهم از اجرای مجازات تکمیلی سرباز زند، و در نهایت دادگاه صادر کننده رای به استناد ماده ۲۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مجازات تکمیلی را به حبس به میزان ۶ ماه تبدیل نماید، آیا اجرای احکام کیفری می تواند با توجه به اینکه متهم دو سال بیشتر از حبس تعیینی اصلی در بازداشت بوده است، حبس بدل از مجازات تکمیلی را اجرا شده فرض نموده و متهم را آزاد نماید؟ چرا؟

ماده ۲۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲: “چنانچه محکوم طی مدت اجرای مجازات تکمیلی، مفاد حکم را رعایت ننماید، دادگاه صادر کنند حکم به پیشنهاد قاضی اجرای احکام برای بار اول مدت مجازات تکمیلی مندرج در حکم را یک سوم افزایش می دهد و در صورت تکرار، بقیه مدت محکومیت را به حبس یا جزای نقدی درجه هفت یا هشت کند. همچنین بعد از گذشتن نیمی از مدت مجازات تکمیلی، دادگاه می تواند با پیشنهاد قاضی اجرای حکم در صورت اطمینان به عدم تکرار جرم و اصلاح جرم نسبت به لغو یا کاهش مدت زمان مجازات تکمیلی وی اقدام کند. “

ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری:” در تمام محکومیت های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدید نظر نکرده باشد، محکوم علیه می تواند پیش از پایان مهلت تجدیدنظر خواهی با رجوع به دادگاه صادر کننده حکم، حق تجدید نظر خواهی خود را اسقاط با درخواست تجدید نظر را مسترد نماید و تقاضای تخفیف مجازات کند. در این صورت، دادگاه در وقت فوق العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می کند این حکم قطعی است.”

دوم) ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) را به دقت مطالعه کرده و به سوالات آتی پاسخ دهید:
ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی:” در مقررات و نظامات دولتی، مجازات و اقداملات تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد، و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمی توان به موجب قانون موخر به مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی محکوم کرد.”

با توجه به ماده فوق ضمن بیان منظور قانونگذار از “مقررات و نظامات دولتی” موقعیت “قاعده عطف به ماسبق نشدن قانون کیفری در حقوق ایران را توضیح دهید؟

سوم) احمد در دادگاه کیفری ۲ شهرستان “الف” به اتهام های خیانت در امانت جعل سند عادی، قتل غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی و تعرض به بانوان در ملا عام مجرم شناخته و حکم به مجازات داده است .

الف) با فرض گذشت شاکی خصوصی قبل از صدور حکم بدوی حکم آن دادگاه را چگونه پیش بینی می کنید؟

ب) اگر دادگاه راجع به شدیدترین مجازات حکم به تعلیق مجازات دهد، حکم چگونه اجرا خواهد شد؟

توجه: مجازات خیانت در امانت حبس از سه ماه تا یکسال و نیم حبس سال، جعل سند عادی حبس از شش ماه تا دو سال و یا سه تا دوارده میلیون ریال جریمه نقدی، قتل غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی حبس از یک تا سه سال و پرداخت دیه و تعرض به بانوان در ملا عام حبس از دو ماه تا شش ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق می باشد.

چهارم: آیا در حقوق کیفری ایران بین اکراه و اجبار فرق است؟ چرا؟ در خصوص نقش این دو در قتل عمد از جهت مسولیت کیفری اکراه کننده و اکراه شونده توضیح کافی و وافی دهید.

پنجم: در خصوص در خصوص مسولیت کیفری کسی که:

۱-  مهدورالدم را عمدا و بدون اجازه مرجع فضایی به قتل برساند

۲- محقون الدم را به تصور مهدورالدم بودن به قتل برساند،

۳- با اشتباه در هدف محقون الدمی را به جای محقون الدم دیگری به قتل برساند.

منبع: اختبار
اختبار
رایگان
دریافت فایل
شنبه 30 تیر 1403، ساعت 16:35