نمونه سوالات استخدامی کارخانه قند یاسوج رشته مهندسی برق

نمونه سوالات عمومی و تخصصی آزمون استخدامی کارخانه قند یاسوج رشته های مهندسی برق همراه با پاسخنامه به همراه آزمونهای گذشته
نمونه سوالات استخدامی کارخانه قند یاسوج رشته مهندسی برق

مواد آزمون تخصصی طبق اعلام کارخانه قند یاسوج مطابق زیر می باشد:

مجموعه دروس تخصصی ( مدار ۱ و ۲ – بررسی سیستم های قدرت ۱ و ۲ – کنترل – ماشین ۱ و ۲ – مدار منطقی – الکترونیک ۱ و ۲ )

مجموعه دروس عمومی( ۱- معارف و اصول عقاید اسلامی ۲- دانش روز ۳- مهارت های کار با رایانه ۴- زبان انگلیسی )

 

مشاغل مرتبط :

متصدی توربین قند یاسوج، متصدی سانتریفیوژ قند یاسوج، متصدی صافی قند یاسوج، متصدی دستگاه تخلیه قند یاسوج، کارشناس اتوماسیون ابزار دقیق قند یاسوج، تکنسین برق قند یاسوج، تکنسین توربین قند یاسوج، متصدی تفاله خشک قند یاسوج، کارشناس برق قند یاسوج، سرپرست تعمیرات قند یاسوج، کارگر خدمات تعمیرات برق، متصدی کوره بخار قند یاسوج، متصدی آبرسانی قند یاسوج، تکنسین تاسیسات قند یاسوج، سرویسکار قند یاسوج، متصدی جوشکاری و نوسازی قند یاسوج، تکنسین جوشکاری قند یاسوج، تکنسین نوسازی قند یاسوج

 

مجموعه نمونه سوالات عمومی شامل(همراه با پاسخنامه):

۱-نمونه سوالات کامل معارف و اصول عقاید اسلامی  همراه با پاسخنامه

۲-نمونه سوالات کامل دانش روز همراه با پاسخنامه

۳-نمونه سوالات کامل مهارت های کار با رایانه  همراه با پاسخنامه

۴-نمونه سوالات کامل زبان انگلیسی همراه با پاسخنامه

 

مجموعه نمونه سوالات تخصصی شامل(همراه با پاسخنامه):

۱-نمونه سوالات کامل مدار ۱ و ۲ همراه با پاسخنامه

۲-نمونه سوالات کامل بررسی سیستم های قدرت ۱ و ۲ همراه با پاسخنامه

۳-نمونه سوالات کامل کنترل همراه با پاسخنامه

۵-نمونه سوالات کامل ماشین ۱ و ۲ همراه با پاسخنامه

۶-نمونه سوالات کامل مدار منطقی همراه با پاسخنامه

۷-نمونه سوالات کامل الکترونیک ۱و ۲ همراه با پاسخنامه

 

یکی از چالش‌های بزرگ متقاضیان استخدامی کارخانه قند یاسوج دسترسی نداشتن به منابع آزمون می باشد حال ما این کار رابرای شما انجام دادیم که قطعا می تواند این چالش را برای شما حل کند.

 

منبع: گو-ویکی
گو-ویکی
28,000 تومان
دریافت فایل
چهارشنبه 3 مرداد 1403، ساعت 05:49