شاطر سنگکی (آماده کار)

کد آگهی: KP4706321529
متن کامل آگهی:
شاطر سنگکی هستم، آماده‌ی کار فقط داخل شهر زنجان ❌چت و پیامک پاسخگو نیستم. فقط تماس بگیرید.❌
خدمات پیشه و مهارت
خدمات پیشه و مهارت
دوشنبه 1 مرداد 1403، ساعت 22:22