چه کاری؟
تهران، دماوند
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه

استخدام در دماوند

هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در دماوند - عمران و ساختمانی
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در دماوند
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت جابینجا (چند ساعت پیش)
آسان نوش | ASAN NOOSH
 در دماوند
حقوق 10,000,000 تومان
‌تمام‌وقت
مدرک کارشناسی

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

در وبسایت جابینجا (چند ساعت پیش)
آسان نوش | ASAN NOOSH
 در دماوند
فقط آقا
‌تمام‌وقت
مدرک کارشناسی
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در دماوند
نیمه‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در دماوند
‌تمام‌وقت
5 سال سابقه
در وبسایت دیوار (1 روز پیش)
 در دماوند
نیمه‌وقت
در وبسایت دیوار (1 روز پیش)
 در دماوند
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (1 روز پیش)
 در دماوند
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در دماوند
امکان دورکاری
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در دماوند
حقوق 6,000,000 - 7,500,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در دماوند
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
در وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در دماوند
حقوق 2,000,000 - 3,000,000 تومان
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در دماوند
حقوق 6,200,000 - 6,500,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (3 روز پیش)
 در دماوند
حقوق 5,000,000 - 9,000,000 تومان
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (3 روز پیش)
 در دماوند
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (3 روز پیش)
 در دماوند
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (3 روز پیش)
 در دماوند
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (3 روز پیش)
 در دماوند
حقوق 3,000,000 - 5,000,000 تومان
بیمه دارد
در وبسایت دیوار (4 روز پیش)
 در دماوند - عمران و ساختمانی
امکان دورکاری
10 سال سابقه
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
دوشنبه 11 مهر 1401، ساعت 20:46